Jag är född och uppvuxen i Tyskland, flyttade till Sverige 1983, arbetade i några år som sjuksköterska och utbildade mig 1992 till barnmorska. I flera år jobbade jag på ungdomsmottagningar med sexualitet och sexuell hälsa vilket fick mig till att plugga klinisk sexologi vid psykologiska institutionen i Göteborg.
Jag har en grundläggande terapiutbildning i KBT från Socialhögskolan i Lund.
2016 utbildade jag mig till mindfulnessinstruktör vid Sverigehälsan och
2017 gick jag en utbildning i klimakterierådgivning vid Högskolan i Kristianstad.
Samma år blev jag auktoriserad sexualrådgivare enligt NACS (Nordic Association for Clinical Sexology)
Idag arbetar jag hos Barnmorskorna mitt i Skåne i Höör, två dagar som barnmorska i Höör och tre dagar som sexolog på en filial i Lund.
2018 fick jag min auktorisation i klinisk sexologi via NACS (Nordic Associaltion for Clinical Sexology.)

Jag är medlem i svensk förening för sexologi och svensk förening för kognitiv beteendeterapi